FLOTA DE VEHICLES
Actualment comptem amb una àmplia i moderna flota dotada de més de 30 camions tractors que compleixen les últimes novetats en normatives ambientals Euro V i les noves unitats seran Euro VI, totes elles amb certificat ADR (FL, AT, OX) i amb compressor d’aire per les descàrregues.
Totes les unitats estan equipades amb un complet sistema de GPS que permet la localització en tot moment dels vehicles per poder mantenir informats als clients sobre la posició exacta de la seva mercaderia.
Així mateix, disposem més de 45 cisternes d’acer inoxidable diferenciades entre monocubes o multicubes de diferents capacitats per satisfer les necessitats del servei.

Les característiques de les nostres cisternes són:

Monocuba calorifugada

Capacitat 32.000 litres
Un sol compartiment
Pressió màxima de descàrrega de 2,5 kg. / Cm
Serpentí calefactor de vapor per possible escalfament del producte
Certificat ADR

Monocuba no calorifugada

Capacitat 25.000 litres
Un sol compartiment
Pressió màxima de descàrrega 2,5 Kg. / Cm.
Especialitzada en productes densos (sosa, carbonat càlcic, àcids …)
Certificat ADR

Multicuba calorifugada

Capacitat 33.000 litres
Pressió màxima de descàrrega 2,5 kg. / Cm
Col · lector central per facilitar càrrega o descàrrega
4 compartiments
Certificat ADR